uygarmarket uygarmarket
PDF Formatı İçin Tıklayınız
İnsan Kaynakları
uygarmarket

İK Yönetimimiz;

Uygar Marketler, hedefleri doğrultusunda gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemini gerçekleştirir.

Yönetim anlayışımız, İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalar geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlevi hayata geçirmektir.

Bu amaçla, şirketimiz Vizyon ve Misyonu doğrultusunda, ihtiyaç duyulan işgücünü en optimal bir biçimde oluşturmak, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için plânlanan program ve stratejileri uygular.

İKY’ nin Hedefleri;

Ahlâkî ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanların kapasitelerinden gereği gibi yararlanmak ve onların örgüte-işyerine organizasyona olan etkili katkılarını artırmak

İnsan kaynağının verimli kullanımını ve işgücü performansını, motivasyon ve teşvik programları sayesinde artırmak

Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek çalışmalar yapmak

İnsan kaynağını nitelik ve nicelik olarak doğru bir şekilde belirlemek, gerekli pozisyonlara doğru ve gerekli personelin istihdam edilmesini sağlamak

Örgütsel amaçlar doğrultusunda personelin eğitilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini sürdürmek

________________________________________________________________

İş başvurusu için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup gönderin.

Adınız Soyadınız *
Telefonunuz *
E-Mailiniz *
Ev Adresiniz *
Doğum Tarihiniz *
İş Deneyimleriniz *
Düşündüğünüz Ücret *
Cinsiyetiniz
Medeni Haliniz
Öğrenim Durumunuz
Hangi Göreve Talipsiniz
Güvenlik
Kodunu Giriniz!
1296
*